Generalforsamling for TVK-Vand afholdes Tirsdag den 25-05-2021 kl 19:30 i Voldby forsamlingshus.

dagsorden kan ses under “om os”.

Efter et år at havde kørt med nedsatte priser, for at reducere kassebeholdningen, har vi valgt at normalisere priserne igen, da vi har en dialog i gang med Vandcenter Djurs om en mulig overtagelse af TVK-vand, Den mulige overtagelse blev annonceret ved forrigeekstra ordinære generalforsamling.

Besked til forbruger for 2019

Der er ifølge aftale med Norddjurs Kommune, lavet en regulering i vandprisen for 2019 fra 4,00 til 0,50 kr pr. m3.
De forbrugere der har et beløb til gode, og er tilmeldt betalingsservice, vil få dette beløb udbetalt automatisk.
Tilgodehavender over 100kr kan udbetales ved henvendelse til Vandcenter Djurs. Ellers overføres beløbet til næste aconto opkrævning.

Adresse

Borupvej 3
8500 Grenå
CVR: 39133652

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 20 29 23 76
Telefon: +45 86 33 23 76
E-mail: vand@tvkvand.dk

Velkommen til TVK Vandværk
– Thorsø, Voldby, Karlby og Villersø

Vores største opgave er at forsyne vores kunder med vand af høj kvalitet og renhed. På denne side kan du læse mere om vores værdier og vandværkets historie.