Der bliver afholdt generalforsamling Tirsdag den 27-10-2020 i Voldby forsamlingshus Kl 19:30   Umiddelbart efter vil der blive afholdt ekstra ordinær generalforsamling med drøftelse af Vandcenter Djurs’s eventuelle overtagelse af  TVK vandværket.  Dagsorden under “Om Os”

Der er ifølge aftale med Norddjurs Kommune, lavet en regulering i vandprisen for 2019 fra 4,00 til 0,50 kr pr. m3.
De forbrugere der har et beløb til gode, og er tilmeldt betalingsservice, vil få dette beløb udbetalt automatisk.
Tilgodehavender over 100kr kan udbetales ved henvendelse til Vandcenter Djurs. Ellers overføres beløbet til næste aconto opkrævning.

Vandkvalitet

Vi ligger stor vægt på at den vand vi leverer er at den højeste kvalitet.


Høj kvalitet

Den vand som vi tilbyder skal være af den bedste kvalitet. De sidste mange år har vi fået den bedste vurdering, og kan prale af at have noget af det reneste vand i landet.