Generalforsamling for TVK-Vand afholdes Tirsdag den 25-05-2021 kl 19:30 i Voldby forsamlingshus.

dagsorden kan ses under “om os”.

Efter et år at havde kørt med nedsatte priser, for at reducere kassebeholdningen, har vi valgt at normalisere priserne igen, da vi har en dialog i gang med Vandcenter Djurs om en mulig overtagelse af TVK-vand, Den mulige overtagelse blev annonceret ved forrigeekstra ordinære generalforsamling.

Besked til forbruger for 2019

Der er ifølge aftale med Norddjurs Kommune, lavet en regulering i vandprisen for 2019 fra 4,00 til 0,50 kr pr. m3.
De forbrugere der har et beløb til gode, og er tilmeldt betalingsservice, vil få dette beløb udbetalt automatisk.
Tilgodehavender over 100kr kan udbetales ved henvendelse til Vandcenter Djurs. Ellers overføres beløbet til næste aconto opkrævning.

Vandkvalitet

Vi ligger stor vægt på at den vand vi leverer er at den højeste kvalitet.


Høj kvalitet

Den vand som vi tilbyder skal være af den bedste kvalitet. De sidste mange år har vi fået den bedste vurdering, og kan prale af at have noget af det reneste vand i landet.