Afsluttende generalforsamling den 21-04-2022 kl. 19:30 i Voldby forsamlingshus.

Agenda er  : Afvikling af Tvk Vand.

Tvk vandværk er fra den 01-01-2022 fusioneret med Vandcenter Djurs.

Fusionen betales af de midler der er til rådighed i Tvk-Vandværk og der er ikke nogle udgifter for dens forbruger.

Fremover vil vandforsyningen komme fra Vandcenter Djurs og boringer i Thorsø og Thorsø Høje vil blive lukket.

Alle henvendelser angående vandforsyning,  rettes til vandcenter Djurs.

vandcenter Djurs

https://www.vandcenterdjurs.dk/kontakt-os/

 

Vores priser

  • TAKSTBLAD
  • (tryk på TAKSTBLAD for at åbne PDF)
  • EFTERGIVELSE AF VANDAFGIFT

(tryk på EFTERGIVELSE AF VANDAFGIFT for at åbne PDF til Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere)