Afsluttende generalforsamling den 21-04-2022 kl. 19:30 i Voldby forsamlingshus.

Agenda er  : Afvikling af Tvk Vand.

Tvk vandværk er fra den 01-01-2022 fusioneret med Vandcenter Djurs.

Fusionen betales af de midler der er til rådighed i Tvk-Vandværk og der er ikke nogle udgifter for dens forbruger.

Fremover vil vandforsyningen komme fra Vandcenter Djurs og boringer i Thorsø og Thorsø Høje vil blive lukket.

Alle henvendelser angående vandforsyning,  rettes til vandcenter Djurs.

vandcenter Djurs

https://www.vandcenterdjurs.dk/kontakt-os/

 

Bestyrelsen i TVK-Vandværk / A.M.B.A

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk (DETTE VANDVÆRK ER LUKKET, OVERTAGET AF VANDCENTER DJURS)

Formand

NA

Telefon: +NA

Kassere

NA

Telefon: +NA

EDB indberetninger forbrugsafregning

Vandcenter Djurs

Telefon: +87582152

NA

Telefon: +NA
Telefon: +NA

Sekretær

NA

Telefon: +NA

Teknikker

NA

Telefon: +NA
Telefon: +NA

kontakt for Vvs arbejde på Tvk-Vand's ledninds net

NA

Telefon: +NA