Generalforsamling for TVK-Vand afholdes Tirsdag den 25-05-2021 kl 19:30 i Voldby forsamlingshus.

dagsorden kan ses under “om os”.

Efter et år at havde kørt med nedsatte priser, for at reducere kassebeholdningen, har vi valgt at normalisere priserne igen, da vi har en dialog i gang med Vandcenter Djurs om en mulig overtagelse af TVK-vand, Den mulige overtagelse blev annonceret ved forrigeekstra ordinære generalforsamling.

Besked til forbruger for 2019

Der er ifølge aftale med Norddjurs Kommune, lavet en regulering i vandprisen for 2019 fra 4,00 til 0,50 kr pr. m3.
De forbrugere der har et beløb til gode, og er tilmeldt betalingsservice, vil få dette beløb udbetalt automatisk.
Tilgodehavender over 100kr kan udbetales ved henvendelse til Vandcenter Djurs. Ellers overføres beløbet til næste aconto opkrævning.

Bestyrelsen i TVK-Vandværk / A.M.B.A

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Formand

Søren Hansen

Telefon: +45 20 29 23 76

Kassere

Karsten Rasmussen

Telefon: +45 30 29 21 69

EDB indberetninger forbrugsafregning

Vandcenter Djurs / Pia Møller Adamsen

Telefon: +87582152

Jens Nygaard

Telefon: +45 86 33 26 33
Telefon: +45 21 90 50 70

Sekretær

Alice Meyer

Telefon: +4528742319

Teknikker

Poul Ditlevsen

Telefon: +45 86 33 22 54
Telefon: +45 51 94 22 54

kontakt for Vvs arbejde på Tvk-Vand's ledninds net

Lyngby VVS Kristian Mikkelsen

Telefon: +45 51226006